In aceasta inregistrare Mitropolitul Bartolomeu Anania vorbeste depsre Lumina Taborica asa cum aceasta reiese din practica isihasta si arata cum lumina nezidita a lui Hristos poate fi vazuta chiar cu ochii nostri trupesti.

Mitropolitul Bartolomeu:
„Ucenicii, chiar muritori fiind, în viață, fiind purtatori de trup, s-au învrednicit să vadă cu ochii lor creați lumina cea necreată care țâșnea din Iisus Hristos…
De unde, concluzia, că omul duhovnicesc, îmbunătățit în ființa lui lăuntrică este capabil să vadă această lumină.

Veți fi auzit de prin literatura mai nouă sau mai veche despre isihasm, isihaști și practica isihastă.
Este vorba de acea mișcare monahală din Răsăritul Europei, din Răsăritul ortodox care printr-o asceză și o practică ascetică foarte îndelungată, printr-o viață duhovnicească care urmează despătimirii, prin rugăciune și contemplație, au ajuns, unii dintre aceștia, nu foarte mulți, dar au ajuns ca în momentele lor de extaz și de entaz să vadă lumina taborică… Lumina cea necreată a lui Iisus Hristos…
Nu pentru multă vreme, poate doar câte secunde au văzut și cei trei ucenici ai Domnului… Dar ne spun mărturiile acestor sfinți că bucuria lor a fost atât de mare încât era asemănătoare cu bucuria celor trei apostoli de a se regăsi laolaltă cu Iisus cel străluminat și cu cei doi profeți încât nu le venea să mai plece de acolo.

Cel care revine dintr-un asemenea moment de extaz trăiește părerea de rău că acesta nu s-a prelungit la infinit, până în moartea și dincolo de moartea lui.

Dar… nu vă întristați iubiții mei la gândul că nu sunteți și nu veți deveni isihaști…
Nici eu, nu am fost, nu sunt și nu cred că voi fi vreodată un isihast în puținătatea ființei mele umane…

Dar până la urmă, prin mântuire aceasta înțelege… Ce este paradisul, raiul, la care visăm și pe care ni-l dorim decât părtășia noastră la lumina cea necreată a lui Dumnezeu.
Ființa în sine, lăuntrică, intimă a lui Dumnezeu nu ne va fi niciodată accesibilă pentru că există această margine între Creator și creatură…

Dar Dumnezeu revarsă din Sine energiile necreate, așa cum le-a numit un mare sfânt părinte al Bisericii Răsăritene Ortodoxe [Sf. Grigorie Palama] energiile necreate care nu sunt altceva decât snopurile de lumină necreată, taborică, ce țâșnesc din ființa lui Dumnezeu și învăluie universul celor mântuiți…”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here